Kvalitet, säkerhet och
service
Om oss

Specialistkliniken Endoakademin är belägen mitt i centrala Stockholm invid Humlegården för ökad tillgänglighet för patienter ifrån främst Stockholmsområdet och Mälardalen. Kliniken är nyrenoverad och försedd med den senaste utrustningen för att möjliggöra avancerad och kvalificerad behandling med tonvikt på ett varmt omhändertagande. Ett nära samarbete med remitterande instans ligger oss varmt om hjärtat och vi strävar efter en hög servicegrad och korta kötider. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda både patienter och remittenter en bra upplevelse.

Roberto Vidana

Roberto Vidana examinerades från tandläkarutbildningen vid Karolinska Institutet 2001 och arbetade fem år som distriktstandläkare för Folktandvården Västmanland och senare Folktandvården Uppsala. Intresset för rotbehandlingar startade redan på tandläkarutbildning och utmynnade i examensarbetet med titeln: ”Rotkanalens renhet efter instrumentering med ett manuellt respektive maskinellt Ni-Ti-system: en jämförande SEM studie”. Under tiden i Västmanland arbetade Roberto en dag i veckan under ett års tid på specialistkliniken på Centrallasarettet i Västerås med rotbehandling på remitterade patienter.

2006 påbörjade Roberto specialiseringsutbildningen i endodonti förlagd vid Karolinska Institutet samtidigt som han på halvtid arbetade på en privat specialistklinik i Stockholm med uteslutande rotbehandlingar. Parallellt med specialiseringen och lärartjänstgöringen på Karolinska Institutet påbörjade Roberto en forskarutbildning 2008. 2012 certifierades Roberto av Socialstyrelsen som specialisttandläkare och 2015 disputerade han med avhandlingen ”Ursprunget för intraradikulär infektion med Enterococcus faecalis i rotbehandlade tänder” Länk till avhandlingen i pdf: [https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44661/Thesis_Roberto_Vidana.pdf?sequence=5].

Efter åtta år som arrendator på Danakliniken, en av Stockholms största privata specialistkliniker, valde Roberto att starta Endoakademin med målsättningen att kunna erbjuda specialiserad tandvård med patienten i fokus och i nära samarbete med remitterande tandläkare.


Malin Karlsson

Malin är en mycket erfaren tandsköterska som länge arbetat inom privat allmän- såväl som specialiserad tandvård. Hennes positiva energi och varma omhändertagande smittar lätt av sig och bidrar till att skapa en trevlig upplevelse till alla som kommer i kontakt med oss eller besöker oss på Endoakademin.